Bez komunikacji nie ma prawdziwych więzi.

poniedziałek, 27 sierpnia 2012

Jest dobrze czy źle


Mimo kryzysu zapowiadanego znów przez media (który to już kryzys, począwszy od 2009 roku?), dla sektora MŚP kolejne miesiące nie będą chyba takie złe. Jak donosi raport CBOS, przeprowadzony na zlecenie PKPP Lewiatan, jeszcze w tym roku 13 proc. mikro, małych i średnich firm planuje zwiększyć zatrudnienie. Widać jednak zróżnicowanie w regionach: bo o ile z zamiarem zatrudniania nowych pracowników nosi się ponad 26 proc. przedsiębiorstw w woj. wielkopolskim, o tyle w woj. zachodniopomorskim plany takie ma niespełna 10 procent. Z badania wynika niezbicie, że obecne zatrudnienie chce utrzymać zdecydowana większość, tj. 78,1 proc. firm.

Jakby tego było mało, więcej firm z sektora MŚP będzie zwiększać wynagrodzenie aniżeli je zmniejszać – w ten sposób firmy chcą przy sobie zatrzymać pracowników. Do zwiększania wynagrodzenia są ponoć nastawione bardziej optymistyczne niż do zatrudniania nowych osób. Jeśli chodzi o priorytety właścicieli firm, to może cieszyć, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat większość, bo prawie 2/3 badanych zamierza skoncentrować się na inwestowaniu w rozwój zawodowy pracowników. To dobrze brzmi. Ale jak będą to robić? Ano inwestując w dobra trwałe – tak deklaruje 60 proc. badanych. Czyli na przykład zakupując swoim podwładnym odpowiedni sprzęt do pracy?! Bo chyba tak to sobie można wyobrazić… Summa summarum, kompetentni i dobrze zmotywowani pracownicy to bezpośredni klucz do sukcesu jedynie dla 2,2 proc. małych i średnich przedsiębiorstw.

Z kolei badanie przeprowadzone przez wrocławską firmę Keralla Research – specjalizującą się w badaniach B2B – dowodzi, że w trzeci kwartał małe i średnie firmy weszły w nastrojach dalekich od optymizmu. Przedsiębiorcy częściej niż kwartał wcześniej sygnalizują chęć zwalniania pracowników. Można się zatem spodziewać, że bieżący kwartał przyniesie ostre cięcia zatrudnienia w mikro, małych i średnich firmach. Priorytetem będzie dla nich utrzymanie się na rynku. Dla prawie 60 proc. spośród 600 zapytanych przedsiębiorców sytuacja gospodarcza w Polsce pogorszyła się w ostatnim kwartale. Zdaniem 42 proc. badanych, obserwowane spowolnienie będzie się pogłębiać.

Zaskakuje rozbieżność, zwłaszcza że wyniki obu badań zostały opublikowane w sierpniu. Nie sposób jednak podważać takich informacji. Twarde dane to twarde dane. Ale pod uwagę niewątpliwie warto wziąć, że badanie CBOS zostało zrealizowane wcześniej niż to Keralla Research; pierwsze trwało od kwietnia do lipca (dokładnie: do 10 lipca), drugie zaś przeprowadzono w lipcu. A w międzyczasie, bo 1 lipca zakończyły się mistrzostwa Euro 2012, którymi przez ostatnie trzy lata żyła cała Polska. Ta okoliczność nie tłumaczy pewnie wszystkich różnic, ale jest na pewno ważną zmienną.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wszystkie teksty na tym blogu – o ile nie jest podpisane inaczej – są mojego autorstwa. Jeśli chcesz wykorzystać tekst lub jego fragment, skontaktuj się ze mną.